Koduleht ajutiselt suletud

Kodulehe avamiseks palun võtke ühendust Elitec’i klienditoega või saatke meile kiri

• telefon: (+372) 65 65 64 6
• info[at]elitec.ee

Web site is temporarily not available

To activate website please contact the Elitec costomer service or send us a message

• phone: (+372) 65 65 64 6
• info[at]elitec.ee

Login


Organisatsiooni esmaregistreerimine oli 13.04.1999  MTÜ Võhma Külanaiste Seltsina.
Alates 30.11.2007 nimi muudetud ja ühing tegutseb MTÜ Võhma Seltsimajana.

Seltsil on viieliikmeline juhatus, organisatsiooni juhtimine toimub vabatahtlikkuse alusel. Seltsis tegutsevad segakoor (20 lauljat), naisrahvatantsurühm (14 tantsijat), näitering (6-8 liiget), tööd alustas segarahvatantsurühm (praegu liikmeid 8). Selts on sõlminud töölepingud kahe ringijuhiga (koorijuht ja rahvatantsujuht), palka maksame omavahenditest (liikmemaksud, projektid). 

Seltsi laulukoor ja rahvatantsijad on osalenud ainsa Vihula valla esindajana XXV-l Üldlaulu-ja Tantsupeol, lauljad on osalenud Öölaulupeol 2008, kaasa löönud kahel Rakvere Punklaulupeol, praegu valmistutakse Tartu Popkooripeol osalemiseks ja sügisest alustatakse  järgmise üldlaulupeo proovidega. Naisrahvatanturühm on osa võtnud Tuhamäe tantsupeost, Eesti I Naistetantsupeost Jõgeval ja Soome-Eesti Tantsupeost Tamperes. 
 
Seltsimaja käigushoidmiseks ja arendamiseks oleme esitanud projektitaotlusi ja saanud mitmeid rahastusi.
 
Leader meetme kaudu oleme saanud kuus rahastust:
 
1. Seltsimaja renoveerimise projekti koostamiseks 2009-  6991 €
2. Seltsi liikmete õppe-koolitusreis Tsehhi Vabariiki 2009 -  12782 €
3. Võhma Seltsimaja 100 - juubelisündmus oktoobris 2010 -  3417 €
4. Rattaretk Seltsist Seltsini 2011 – 1149 €
5. Võhma-Palmse piirkonna külade esmamainimise 725.aastapäev 2012 – 2952 €
6. Segakoori ja rahvatantsurühma 5.sünnipäeva tähistamine juunis 2013 – 1031 €
 
MTÜ Võhma Seltsimaja segakoor ja rahvatantsurühm on registreeritud järgmisele üldlaulupeole ja kandideerinud kollektiividele eraldab Rahvakultuuri Keskus iga-aastasele väikesele stipendiumile. Saadud raha – kokku neljal aastal eraldatud 1284 € - on sihotstarbeline ja sellest on  MTÜ maksnud õppevahendite (noodid jmt), transpordikulude ja juhendajate koolituste eest.
 
2009. aastal sõlmisime koostöölepingu Keskkonnaametiga Võhma küla kultuuriloolise infotahvli koostamise ja püstitamise kohta ja saime selleks toetust 767 €.

2009.aastal taotlesime ja saime Kultuurkapitalilt 383 € ja Vihula Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjonilt  383 €  naisrahavatantsurühma tanude valmistamiseks.
 
2011.aastal eraldati seltsile PRIA Külade uuendamise ja arendamise meetmest 3.2 toetust Võhma seltsimaja rekonstrueerimise alustamiseks 60 000 €, ehitustööd käivad, I etapp peab olema lõpetatud juunis 2013.
 
KOP-ist oleme toetust küsinud kahel korral ja raha saanud
1. seltsimaja juurde välikäimlate püstitamiseks 2009.aastal – 1454 €
2. Võhma-Palmse piirkonna külade arengukava uuendamiseks (koostööprojekt Tartu Ülikooliga) – 790 €
 
Toetust oleme veel saanud lastelaulukonkursi läbiviimiseks ja muudeks väiksemateks tegevusteks.
 
Kokku on MTÜ Võhma Seltsimaja tegevus viimase viie aasta jooksul piirkonda toonud üle 93 300 euro (kroonides 1,46 miljonit).
 
Kahel kevadel on selts läbi viinud lastelauluvõistluse Lahemaa Laululind, kuhu oleme kutsunud osalema naabrid Kadrina, Haljala, Kuusalu vallast ja Loksa linnast.
Seltsi korraldatud peod ja kontserdid on alati menukad ja äratavad keskmisest suuremat tähelepanu – eredamate näidetena võib esile tuua kolhoosipeo 2009.aastal ja Võhma seltsimaja 100 juubelisündmuse 2010 oktoobris.

 

Samalaadseks kujuneb loodetavasti käesoleval kevadel toimuv seltsi segakoori ja tantsurühma sünnipäevapidu, kuhu oleme kaasanud koorid Kadrina, Viru-Nigula ja Kuusalu vallast, kellega moodustatakse ainult selleks õhtuks Lahemaa Ühendkoor ja keda saadab Kuusalu valla ansambel Uuri4Ever. Meie   tantsurahvale sekundeerivad Tamsalu, Kadrina ja Loksa rahvatantsijad ja meie kauaaegsed sõbrad rahvatantsuansamblist Kandali, näidatakse videoprogrammi seltsi taidlejate senisest tegevusest ja loodetavasti saab toimuma palju muud huvitavat.

****

MAJA LUGU....

Kõik sai alguse siis, kui sõlmiti kontraht ühe maatüki kasutamise kohta Võhma külas, kuhu edaspidi seltsimaja pidi saama.

Tegemist oli ametlikult Palmse Tuletõrjujate Seltsi maja ehitamisega, see selts oli vanim tuletõrjeühing tollases Kadrina kihelkonnas.

Valmis sai hoone ehitamise eelarve, järgnesid maja plaan ja muud ettevalmistused. Paas ehituseks saadi rahvamaja tagant, muu muretseti pidude korraldamisest saadud rahaga. Kolme aastaga valmiski uus umbes 200 kohalise saaliga ja kõrvalruumidega ehitis. 

Hoone pidulik avamine oli pühapäeval, 17.oktoobril 1910. Sel päeval toimus siis

"Walitsuse lubaga Palmse Priitahtliku Tulekustutajate Seltsi uues majas nimetatud seltsi heaks

I, SELTSI MAJA ÕNNISTAMINE, kell 2 päeval,
II, SUUR PIDU-ÕHTU KONTSERT

Eeskavas 
Loksa meestekoor, Palmse meestekoor ning Palmse ja Loksa ühendatud meestekoor
Ilulugemised tsensuri poolt lubatud raamatutest
Suur viievaatuseline kurbmäng rahva elust "Ärakadunud poeg"
Tantsud ja ringmängud, nalja post, konfetti, serpentin
Vaheaegadel ja tantsuks mängib Joaveski pasuna koor
Pidu hakatus kell 7 õhtul"

Eraldi oli märgitud, et "pidul on ilma joovastavate jookideta einelaud!"

16. oktoobril 2010 pidas Võhma seltsimaja 100. sünnipäeva!